VERGOEDING EN TARIEVEN

Psychosomatische oefentherapie valt onder oefentherapie/fysiotherapie en wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van je zorgverzekering.

VERGOEDING OEFENTHERAPIE JONGEREN TOT 18 JAAR

Jongeren tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd en krijgen 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed vanuit de hoofdverzekering . Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar nog eens maximaal 9 behandelingen. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de door de overheid vastgestelde ‘chronische lijst’ staan.

VERGOEDING OEFENTHERAPIE 18 JAAR EN OUDER

De behandelingen voor psychosomatische oefentherapie worden vergoed indien je aanvullend verzekerd bent. Hoeveel je vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket dat je hebt afgesloten. Raadpleeg voor je vergoeding  de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Wij hebben voor 2024 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

DECLAREREN

Indien de behandelingen worden vergoed door je zorgverzekeraar, zullen wij de behandelingen rechtstreeks bij je zorgverzekeraar declareren. Indien je niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, dan ontvang je een factuur over de gegeven behandelingen. Je betaalt de factuur dan rechtsreeks aan mij.

TARIEVEN

De tarieven worden vastgesteld door de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Wanneer je niet, of niet voldoende aanvullend verzekerd bent worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

Intake en onderzoek psychosomatische oefentherapie: € 115,-
Behandeling psychosomatische oefentherapie: € 57,50

Toeslag behandeling aan huis: € 20,-

De tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2024

VERZUIMTARIEF

Conform de richtlijn wordt 75% van het behandeltarief in rekening gebracht wanneer gereserveerde behandeltijd niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd. Het antwoordapparaat staat altijd aan om een boodschap in te spreken.