Depressieve stemming in combinatie met lichamelijke klachten.

Onder depressieve klachten verstaan we een sombere stemming of depressieve gevoelens die vaak van kortdurende en voorbijgaande aard zijn. Deze klachten kunnen een reactie zijn op een teleurstelling of een verlies. Vaak zijn de klachten gekoppeld aan problemen of zorgen op belangrijke levensgebieden zoals in het gezin, in relaties, op het werk, of over je gezondheid.
Gelukkig zijn de meeste mensen na een half jaar van deze klachten hersteld.

Depressieve klachten kunnen gepaard gaan met lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, pijn in spieren of gewrichten, pijn of een drukkend gevoel op je borst en hartkloppingen. Vaak worden deze klachten veroorzaakt door je emotionele gevoel van onbehagen. Niet zelden zijn de lichamelijke klachten al langere tijd aanwezig voor je je bewust bent dat depressieve klachten daar de oorzaak van zijn.

Naast de adviezen van je huisarts, kan een psychosomatisch oefentherapeut bijdragen aan het herstel van je klachten. De therapie is gericht op een combinatie van inzicht gevende gesprekken, cognitief-gedragsmatige interventies, structurering en activering en op ademhalings-en ontspanningsmethoden.
Je bewust worden van de samenhang tussen je lichamelijke klachten en hoe je je voelt en jezelf lichamelijk beter voelen, zal je herstel bevorderen.

Neem gerust contact op om te kijken wat wij voor je kunnen betekenen.