AANMELDING

Je kunt je aanmelden voor psychosomatische oefentherapie wanneer je van je huisarts of specialist een verwijsbrief hebt gekregen voor (psychosomatische) oefentherapie.

Ook zonder verwijsbrief kun je bij mij terecht door middel van DTO (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie).

Omdat de huisarts altijd een centrale rol speelt in de coördinatie van zorg, zal ik de huisarts wel informeren met betrekking tot je aanmelding, tenzij je aangeeft dat je dit niet wenst.

Indien je zonder verwijsbrief komt, zal ik eerst een screening uitvoeren. Dit start met een vraaggesprek waarbij ook een aantal vragen worden gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor onderliggende problematiek. Dit kan aanleiding zijn om je naar de huisarts te verwijzen voor verder overleg.

INTAKE

Een eerste afspraak/behandeling is een intake. Deze duurt 30 minuten. Binnen deze tijd zullen de intakegegevens worden verwerkt, proberen wij een beeld te krijgen van je klachten en je hulpvraag en maken wij een inschatting van wat psychosomatische therapie je zou kunnen bieden.

De ervaring leert ons dat 30 minuten voor een eerste afspraak vaak als erg kort wordt ervaren. Het is mogelijk om aansluitend een behandeling te plannen. Dit geeft meer rust, meer ruimte voor je verhaal en vaak ook tijd voor de start van de behandeling.

Het kan helpend zijn om voorafgaand aan je eerste afspraak een vragenlijst in te vullen. Dit stelt je in staat om je in bredere zin voor te bereiden op het eerste gesprek. Klik hier voor meer informatie over de vragenlijst.

BEHANDELING

De volgende behandelingen duren 30 minuten.

Na een paar sessies is er meestal meer duidelijkheid ontstaan met betrekking tot het probleem. In overleg kan er vervolgens een behandelplan worden gemaakt en kunnen er doelen worden gesteld. Zo bepaal je zelf je eigen inbreng in je herstelproces.

Het totaal aantal behandelingen verschilt per persoon, maar ligt gemiddeld rond de tien.