DE KRACHT VAN POSITIEVE GEZONDHEID

Een bredere kijk op gezondheid die meer oplevert!
Mensen zijn niet hun aandoening, toch wordt daar in de zorg doorgaans wel op gefocust. Veel aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op een betekenisvol leven, waarbij de mens centraal staat en de nadruk ligt op veerkracht, je eigen regie en aanpassingsvermogen.
Voormalig huisarts Machteld Huber heeft onderzoek gedaan naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die zelf ooit een ziekte hebben gehad, hun gezondheid veel breder zien dan alleen de lichamelijke kant.

Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 dimensies; het spinnenweb. Door een gemiddeld rapportcijfer te geven aan iedere dimensie en een stip te zetten op de lijn, ontstaat er een spinnenweb. Je kunt met het spinnenweb in kaart brengen hoe je je gezondheid ervaart. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden. Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden?

We gaan samen kijken wat voor jou echt belangrijk is en wat je zou willen veranderen. Samen bedenken we vervolgens wie (of wat) in je omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren. Tijdens de behandeling wordt aandacht besteed aan gezondheid in de bredere zin. Het invullen van het spinnenweb kan een mooie aanvulling zijn tijdens het intakegesprek.

Bron: IPH

Spreekt dit je aan? Klik dan hier voor de vragenlijst. Het ingevulde spinnenweb kun je dan meenemen naar de praktijk.