Brainspotten 

Brainspotting is een laagdrempelige psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren en presteren op een negatieve wijze beïnvloeden.

Bij Brainspotting is het niet noodzakelijk om over problemen te moeten praten. De nadruk ligt op neurofysiologie en minder op cognitie en verbale vermogens. Het heeft een diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen (pre-cognitieve en pre-verbale gebieden)

Brainspotting geeft blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance en bestaat uit kortdurende interventie periodes. Brainspotting is een manier van behandelen die uitstekend geïntegreerd en gecombineerd kan worden met diverse andere psychotherapeutische en lichamelijke behandelmethodes.

Brainspotting is in 2003 vanuit EMDR ontwikkeld door trauma-expert Dr. David Grand. Zoals Dr. David Grand het uitlegt: ‘Brainspotting stelt ons in staat om gebruik te maken van de natuurlijke mogelijkheden van het brein om aan zelfscanning te doen. Zo kunnen we de bronnen van trauma en spanning activeren, lokaliseren en verwerken.’

‘What’s in the body is in the brain, and what’s in the brain is in de body.’

 Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel (trauma) veroorzaakt, waarbij je je door pijn of verdriet overweldigd, machteloos of gevangen voelt, kan zich ontwikkelen tot een blokkade. Dit trauma wordt vastgehouden in je lichaam en in je geest. Door het lokaliseren van de Brainspot kan je brein op eigen kracht de sporen van trauma en andere diepgewortelde blokkades verwerken.

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die oogpositie op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd. Een Brainspot is de stand van de ogen die overeenkomt met de activering van een traumatisch of emotioneel geladen ervaring in het brein. Er zijn verschillende technieken om diverse oogposities te lokaliseren en te activeren. Door de blik op een specifieke externe plek te richten, houden we de hersenen op een specifieke interne plek gericht waar het trauma is opgeslagen. De aandacht van de client blijft gericht op het lichamelijk waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffend therapeutisch onderwerp of trauma. Zo wordt het diepe verwerken bevorderd,

Tijdens dit proces reageert het lichaam met reflexreacties. Deze reflexreacties kunnen bestaan uit knipperen met de ogen, trekken met de ogen, vergroting en vernauwing van de pupillen, gezichtsuitdrukkingen, fronsen, sniffen, slikken, gapen, hoesten, wiebelen, hoofd-, hand- en voetbewegingen. Het zijn allemaal indicatoren voor de aanwezigheid van een relevante Brainspot.

informatiecapsules worden opgelost, er wordt ruimte gecreëerd om te verwerken. Dat leidt tot verlossing. Het brein maakt nieuwe verbindingen aan waardoor automatisch het denken en handelen veranderd.

Deze manier van verwerken, die zich haast op reflexieve wijze en cellulair niveau binnen het zenuwstelsel lijkt te voltrekken, zorgt voor de-conditionering van eerder geconditioneerde storende gevoelens, gedragingen en lichamelijke reacties.  Als vanzelf zal gezonder gedrag vertoond worden, soms zo dat het verbazingwekkend kan zijn.

Brainspotting is niet alleen een snelle en effectieve methode voor behandeling van een scala aan aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied, maar ook bij emotionele blokkades, persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van prestaties.

Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds maar terug lijken te keren. In de praktijk worden cliënten verlost van ervaringen die zich op gezette tijden telkens opnieuw in hun leven aandienen. Het stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen.

Brainspotting is een methode voor verwerking van onder andere angstaandoeningen, stress gerelateerde klachten, lichamelijke klachten andere blokkades