SOLK staat voor: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Somatisch betekent “lichamelijk”. Het gaat dus om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak, klachten die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die in de loop van de tijd erger worden, zich uitbreiden naar andere delen van je lichaam of die steeds wisselen. Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen, alhoewel dat voor jou misschien niet altijd even duidelijk is.

De klachten zijn bekend onder verschillende syndroomnamen, zoals hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplashsyndroom, rsi, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burnout, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn.

De huisarts of specialist komt tot de constatering SOLK wanneer je langer dan enkele weken meerdere van onderstaande symptomen hebt, waarbij bij medisch onderzoek geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden.

Lichamelijke stresssymptomen                                                                   Psychische stresssymptomen 

Spanningshoofdpijn                                                                                          Niet meer tot rust komen

Aanhoudende moeheid                                                                                     Gejaagdheid

Slaapproblemen                                                                                                 Concentratievermindering

Gespannen nek-, schouder- of armspieren                                                   Vergeetachtigheid

Lage rugpijn                                                                                                         Piekeren

Maag- darmstoornissen                                                                                    Besluiteloosheid

Verminderde weerstand                                                                                   Somberheid

Pijn/druk op de borst                                                                                         Angst en/of onzekerheid

Benauwdheid                                                                                                      Niet meer kunnen genieten

Duizeligheid                                                                                                         Lusteloosheid

Desinteresse

Gevolgen van SOLK

Met SOLK val je in de gezondheidszorg vaak tussen de wal en het schip. Voor de aanwezige klachten wordt geen medische oorzaak gevonden. Dit kan leiden tot een frustrerende zoektocht langs allerlei specialisten en therapeuten. Terwijl niemand iets kan vinden en niets blijvend helpt, houden de klachten aan en geven beperkingen in dagelijkse bezigheden, werk en relaties. Ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid kunnen het gevolg zijn, met mogelijk financiële consequenties.

Aanpak

Een gecombineerde lichaam-geest behandeling blijkt het meest effectief bij aanhoudende SOLK. Er wordt een brug geslagen tussen lichaam en geest en  lichamelijke klachten worden in verband met psychosociale stressfactoren. Dat kunnen zowel factoren zijn die de klachten uitlokken als in stand houden. Het kunnen ook factoren zijn die iemand kwetsbaar maken voor SOLK.

Factoren die de klachten uitlokken kunnen stressvolle levensgebeurtenissen zijn, zoals echtscheiding, ziekte of ontslag. Maar ook kleinere alledaagse zorgen kunnen klachten uitlokken. Hierbij valt te denken aan een grote workload, conflict of alle mogelijke andere alledaagse zorgen.

Factoren die de klachten in stand houden of zelfs verergeren kunnen onjuiste ziektepercepties zijn, angst of boosheid vanwege de klachten, of een niet gezond omgaan met problemen of emoties.

Factoren die iemand kwetsbaar maken voor SOLK kunnen bepaalde karaktertrekken zijn zoals perfectionisme, maar ook een negatief zelfbeeld.

We sporen de achterliggende oorzaak van je klachten oppakken ze aan. Deze kunnen gelegen zijn in de stress van alledag, in alledaagse zorgen en emoties. Ook de gevolgen van de klachten worden aangepakt.

De SOLK behandeling bestaat uit een mix van:

  • Gesprekstherapie, met als doel achterliggende problemen helder te krijgen, deze te verwerken, op te lossen of beter te hanteren.
  • Psycho-educatie over SOLK en over hoe lichaam en geest samenwerken.
  • Interventies uit de cognitieve gedragstherapie om beter grip te krijgen op eigen gedachten, gevoelsleven en gedrag en zo problemen beter te kunnen hanteren.
  • Therapeutisch lichaamswerk, in de vorm van adem- en ontspanningsoefeningen, mindfullness, hartcoherentie en expressieoefeningen, om te leren weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Door gebruik van de bovenstaande methodieken leer je klachten te verminderen, verhelpen en voorkomen. Dit leidt tot meer veerkracht en een betere regie over je eigen leven.

Ben je benieuwd of je klachten misschien te maken hebben met SOLK?

Doe dan hier de SOLK test.

Onderstaand filmpje geeft heel duidelijk weer wat SOLK precies inhoudt.