Hier vind u informatie over de tarieven, vergoedingen en klachtregeling.

Indien u vragen heeft kunt u contact met mij opnemen of informatie opvragen bij uw ziektekostenverzekeraar.