Vergoeding en tarieven

(Psychosomatische) oefentherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. In sommige gevallen worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en de aandoening die u heeft.

Vergoeding oefentherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd en krijgen 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar maximaal 9 behandelingen meer. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de door de overheid vastgestelde ‘chronische lijst’ staan.

Vergoeding oefentherapie 18 jaar en ouder

De behandelingen voor (psychosomatische) oefentherapie worden vergoed indien u aanvullend verzekerd bent. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u heeft afgesloten en of de therapeut een contract met uw zorgverzekeraar heeft. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Raadpleeg voor uw vergoeding  de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Heeft u een aandoening die op de chronische lijst staat ( deze lijst is vastgesteld door de overheid) Dan krijgt u oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Hiervoor wordt het eigen risico aangesproken. De eerste 20 behandelingen worden vergoed indien u voor dit aantal behandelingen aanvullend bent verzekerd. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Ik heb een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Declareren

Indien de behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, dan zal ik de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Indien u geen aanvullende verzekering heeft voor (psychosomatische) oefentherapie, dan ontvangt u van mij een factuur over de gegeven behandelingen. U betaalt de factuur dan rechtsreeks aan mij.

Tarieven

De tarieven worden vastgesteld door de zorgverzekeraar waar ik contracten mee heb. Onderstaande tarieven gelden indien de behandeling buiten de verzekering valt en gelden tot en met 31 december 2020.

Intake en onderzoek 60 min:               € 75,-
Psychosomatische behandeling in de praktijk 40 min:    € 47,-

Verzuimtarief

Conform de richtlijn wordt 75% van het behandeltarief in rekening gebracht wanneer gereserveerde behandeltijd niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd. Het antwoordapparaat staat altijd aan om een boodschap in te spreken.