Wat is Ki?

Ki is Japans voor energie, de universele kracht waarvan alles wat leeft gebruik maakt. Ki is het resultaat van de eenwording van lichaam en geest. Eenheid van lichaam en geest is in wezen een natuurlijk ‘zijnstoestand’ waarin ieder mens geboren wordt, maar waarvan wij het bewustzijn in ons opgroeien in de samenleving verliezen. In de Ki-training leer je te voelen hoe het is om die Ki-energie te gebruiken waardoor je zowel lichamelijk maar vooral geestelijk heel sterk kunt zijn zonder spierkracht te gebruiken. In China wordt deze energie “Chi” (zoals in Tai Chi en Chi Quong) genoemd.

Doel van de training is dat u letterlijk meer in uw kracht bent. U  voelt zich zekerder in moeilijke situaties, u gaat beter met uw lichaam om en leert naar uw lichaam te luisteren, u gebruikt uw kracht beter en efficiënter, u wordt minder snel moe en u kunt pijn beter verdragen.

Als het zwaartepunt en uw aandacht zich in het Ki-punt bevinden ( het punt ongeveer 3 cm onder de navel ), staat u in verbinding met uw gevoel. Van oudsher zeggen mensen: “denk niet met het hoofd, maar met de onderbuik”

Het is een prachtige focusoefening die goede resultaten geeft bij onder andere paniek- en angstgevoelens.