RET

RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie. Het is een methode om gedachten, gevoelens en gedrag waar je last van hebt, om te buigen naar gewenste gedachten, gevoelens en gedrag.

Hoe vaak gebeurt het dat je het idee hebt dat iets of iemand je boos, gespannen of verdrietig maakt?

Een voorbeeld.

Je collega legt een stapel ingewikkelde dossiers op je bureau. Je merkt dat je boos en gespannen wordt.

Heeft je collega je nu boos en gespannen gemaakt? Of is het je gedachte: ‘Dit kan ik er nu echt even niet bij hebben.’. Probeer je eens voor te stellen hoe je je nu zou voelen.

En dan nu de gedachte: ‘Dat juist ik die gecompliceerde dossiers krijg.. Het is wel veel en er spreekt ook wel waardering uit. Ik doe mij best en ik zie wel hoe ver ik kom.

De basisgedachte van RET is dat je zelf verantwoordelijk bent voor hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Het is namelijk het denken over een situatie, de manier waarop je naar die situatie kijkt, die bepaalt hoe je je voelt en gedraagt en niet de situatie zelf.

Bij psychosomatische klachten kunnen belemmerende, irrationele gedachten – gedachten waarvan je je vaak niet eens bewust bent – een rol spelen in het uitlokken of in stand houden van je klachten. Deze gedachten maken dat je je rot voelt, of dat je gedrag vertoont waar je niet blij mee bent. Kortom, deze gedachten helpen je niet verder.

Gedachten kun je veranderen. Doel is om toe te werken naar andere, helpende, gedachten in deze situaties. Andere, emoties en gedrag zijn dan een logisch gevolg.

RET leert je om even afstand te nemen van de situatie en deze vanuit een helikopterview te onderzoeken. Samen met je therapeut leer je grip te krijgen op je gedachten en op je gedrag om van daaruit te kunnen werken aan je doel.