Cognitieve Gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

Het is gebleken dat het veranderen van gedrag en het veranderen van gedachten goed samen kunnen gaan.

Gedragstherapie gaat ervan uit dat het merendeel van het menselijk gedrag is aangeleerd. Psychische klachten komen volgens deze theorie voort uit disfunctioneel gedrag. Door dat ‘verkeerd’ aangeleerde gedrag af te leren en te vervangen door nieuw, gezond gedrag, zouden psychische problemen kunnen worden verholpen.

Cognitieve therapie is gebaseerd op het idee dat psychische klachten voortkomen uit een negatieve manier van denken. De klachten worden in cognitieve therapie bestreden door de denkwijze ten opzichte van de klachten te veranderen.

Uit de combinatie van deze twee is cognitieve gedragstherapie ontstaan. Hierbij gaat men uit van het idee dat gedachten en gedrag met elkaar verbonden zijn, en dat de aanpak van beide aspecten kan leiden tot een vermindering van de klacht.