In de begeleidende coachingsgesprekken staan we stil bij het probleem waar u mee zit, de situatie waar u in vastloopt en wat u graag wilt bereiken.

Het kan gaan om spanningsklachten, veroorzaakt door een situatie op uw werk of in uw privé-leven. Wat gaat niet naar wens en hoe zou u het willen zien? We stellen samen een plan op, waarin we werken aan het bereiken van uw doel.
Er wordt vanuit gegaan dat u met steun van de therapeut zelf de oplossingen voor de problemen kan vinden en stappen kan nemen om beter met de situatie om te gaan die bij u spanning oplevert.

Door te werken aan het oplossen van uw problemen kunt u meer vanuit uw eigen kracht en kwaliteiten leven en werken.
Psychosomatiek kan u net het steuntje in de rug bieden om meer balans en rust in uw leven te krijgen.