Directe toegankelijkheid

Hoe gaat DTO in z’n werk?
De cliënt/patiënt die zich rechtstreeks, zonder verwijzing van de huisarts, heeft aangemeld, zal door de psychosomatisch oefentherapeut worden gescreend. Deze screening moet aan het licht brengen of de cliënt/patiënt met zijn klachten bij de psychosomatische oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Blijkt er iets anders aan de hand te zijn, bijvoorbeeld een aandoening waarvoor psychosomatische oefentherapie (nog) niet is geïndiceerd, dan moet dat eerst helder worden. In zo’n geval krijgt de cliënt/patiënt het advies om alsnog naar de huisarts te gaan. In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de oefentherapeut nader onderzoekt of psychosomatische oefentherapie voor de betreffende cliënt/patiënt zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut met de cliënt/patiënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.
Voor alle duidelijkheid: ‘directe toegankelijkheid’ is dus niet hetzelfde als ‘direct aan de beurt zijn’. DTO versnelt weliswaar de kans op psychosomatische oefentherapie, maar inplanning blijft noodzakelijk. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de psychosomatisch oefentherapeut zo snel als mogelijk is de screening en evt. daaruit voortvloeiende behandeling zal plannen.

Er zal, met goedkeuring van u, een screeningsverslag worden geschreven naar uw huisarts.